Vervolg behandeling

De tandarts zal na een periodiek onderzoek een behandelplan maken. De vervolgstappen worden met u doorgenomen en de behandeling(en) wordt gepland. Als u geen behandeling nodig heeft, wordt u uitgenodigd om na 6 maanden weer voor een controlebezoek terug te komen.

Niet alle behandelingen worden door uw zorgverzekeraar vergoed. U doet er verstandig aan om, in het geval van een uitgebreide behandeling, vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren over wat u zelf moet bijdragen. Bij een uitgebreide en dure behandeling zullen wij een begroting voor u maken die u, voordat u behandeld wordt, dient te ondertekenen.